top of page
Labb Experiment

Forskning

Att forska är nödvändigt!

Utöver den ständigt pågående interna forskningen som utförs för att ligga i framkant, utför VPdiagnose även uppdragsforskning.

Forskning kanske upplevs som ett pretentiöst ord, men i företagets tolkning betyder det att man försöker finna ännu okända orsakssammanhang.

För VPdiagnose´s del ligger den interna forskningen alltid på sådant som ingen annan öppet har rapporterat fakta kring. 

Exempel på utförd forskning:
 

VPdiagnose har t.ex. utfört uppdragsforskning för Statkraft AS räkning enligt följande:
 

  1. Effekten av olje-regenerering med avseende på bildning av ämnen vilka skapar sulfidationskorrosion i transformatorer.
     

  2. Verifierande forskning som tydligt visar att kemivetenskapen är korrekt avseende att kopparpassivatorn DBDS har en starkare funktion än koppardeaktivatorn Irgamet39.
     

  3. Att förekomsten av elementärt svavel i isolerolja är ett symtom på att något är fel i en trafo m fl. uppdrag inom vårt verksamhetsfält
     

Dessa forskninguppdrag var tredjepartövervakade så att resultaten inte skulle komma att ses som partsinlagor.

 

Vi välkomnar forskningsuppdrag
 

VPdiagnose åtar sig forskningsuppgifter relaterade till samverkan mellan maskin och olja. Forskningsupplägget och dess genomförande sker i nära samarbete med uppdragsgivaren.

 

Ett uppdrag VPd länge har väntat på är att lösa den världsomfattande problematiken med lackbildning i hydraulik och smörjsystem. Det lär dock dröja eftersom filter och oljetillverkare lever gott på att maskinägaren nöjer sig med att åtgärda symtomen istället för sjukdomen.
Det vore dock en god insats för miljön att lösa frågan och därmed minska den miljöpåverkan som högfrekventa olje- och filterbyten ger.

bottom of page