top of page
labbglas olika analyser

Analyspaket

Växel Liten
Diagnos 1
Diagnos 2
Systemkondition
Växel Stor
Oljeanalys
VPdiagnose har tagit fram ett antal analyspaket för Isoleroljor och Smörjoljor. Nedan ser du vilka analyspaket du kan välja mellan och vad de visar.
Isoleroljor:
Smörjoljor:
Analyspaket Isoleroljor:

Oljeanalys:
Oljeanalys tas i syfte att få svar på två typer av frågor: hur mår objektet? Och, hur mår oljan?
De provningar som vi inkluderar i vår bedömning är bland annat: oljans syratal och pH, dess halt av DBDS samt dess svavelhalt, antioxidanthalt, kopparhalt, peroxidtal, vattenhalt, gränsytspänning, turbiditet, IR-kurva, genomslagshållfasthet och okulärbesiktning

Art.nr 1001
 

Gasanalys:
Gasanalys (Disssolved Gas Analysis) ger svaret på om stora akuta fel finns (screening DGA). De långsamt uppträdande felen kräver högre noggrannhet (precisions-DGA). Felen är huvudsakligen av typen varmgång samt fel där elektriska urladdningar är inblandade. I gasanalysen ingår följande parametrar: DGA, brytningsindex och densitet. Rapporten ger information om underhållsbehov för objektet samt om felförekomst/indikationer. Precisionsgasanalysen ger möjlighet att detektera fel på ett mycket tidigt stadium.
Art.no 1002

Trafodiagnos:
Olje + gasanalys. Rapportens innehåll baseras på sambedömning av fakta som kombineras från gas och oljeanalysen. Detta medför att ett säkrare uttalande om tillståndet blir möjligt.
Art. No 1003

Tillståndsrapport:
Gas + oljeanalys med ytterligare några parametrar dvs korrosivt S, 2-furfural, tan ™ och gravimetrisk renhet. Rapportens innehåll baseras på fakta som kombineras från gas och oljeanalysen men med en djuplodande tolkningsmall som innefattar kromatografiska data i kombination med driftdata. Sammantaget ger rapporten en mycket god bild av trafons aktuella tillstånd.
Art. No 1004

 

Restliv:
Samma som tillståndsrapport men inklusive beräkning av restliv baserat på driftsdata av objektet.
Art. No 1005

Analyspaket Smörjoljor
 

Diagnos 1:
Smörjoljornas sammansättning varierar mycket starkt med avseende på basolja och additivinnehåll. Det är därför inte ekonomiskt rimligt att genomföra djuplodande diagnoser om inte en specifik frågeställning föreligger. Smörjoljeanalyserna är därför som grund inriktade på försmutsning/ förslitning. Gravimetrisk renhet med ICP filter, syratal, pH och fukthalt ingår i paketet.
Art. No 2001

Diagnos 2:
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal och pH. Ett utökat paket jämfört med diagnos 1 då vi även utför grundämnesanalys (ICP). Paketet är en mindre variant av systemkondition och ger således endast basdata.
Art. No 2003

Systemkondition:
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal, antioxidanter, pH, olefinbindingar och FT-IR.
Även denna kategori avser lagersystem men med den skillnaden att de är sammanbyggda med reglersystemet vars känslighet mot försmutsning är helt annorlunda jämfört med glidlagersystem.
Dagens trend emot högre reglersystemtryck innebär samtidigt att toleransen emot försmutsning minskar och att oljors felaktiga formuleringar mera ofta kommer att utgöra problemet för systemet. Analysvalet ger således djupare kunskap om hur oljan är och hur den förändrar sig.

Art. No 2002

Växel stor:
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, fukthalt, syratal, densitet, brytningsindex och additivhalt
kvalitativt och viskositet med BROOKFIELD. Rapporterar förslitning av kuggväxel samt ger info om oljans innehåll av skyddande additiv för maskinen och oljan. Viskositeten står ofta för smörjningen i växlar och ingår därför naturligt i paketet.

Art. No 2004

Växel liten:
Gravimetrisk renhet med ICP filter, ICP, densitet och brytningsindex. Billighetsvariant av stora paketet.
Art. No 2005

Dieselmotor:
Viskositet vid 40ºC, ICP, Bastal och fukthalt.
Art. No 2006

Vårt 
Analysutbud 
Gasanalys
Trafodignos
Tilltåndsrappot
Restliv
Dieselmotor
bottom of page