top of page
Internationella  kurser om oljebaserade system

Utbildning, Forskning &
Konsulttjänster

VPdiagnose erbjuder ett antal utbildningar 
inom oljefyllda system.

Utbildning

Utbildningen kan ske på plats eller i våra lokaler och kan skräddarsys efter era behov och kan hållas på svenska eller   engelska. Genom åren har hundratals utbildningar hållits på stora och små företag runt om i världen.
Utbildningen riktar sig framförallt till underhållsansvariga för oljedrivna system. Den fokuserar på den omfattande   problematiken kring oljefyllda system ur olika infallsvinklar -   Läs mer >>                                                                      

Forskning

VPdiagnose bedriver sedan många år forskning på området oljefyllda system. Genom åren har ett flertal uppmärksammande artiklar publicerats i olika tidskrifter och presenterats på konferenser runt om i världen.

På labbet bedrivs ständigt forskning för att öka kunskapen inom branschen. Vi utför även forskningsinriktade projekt
på uppdrag av kund.

VPdiagnose deltar regelbundet i internationella branschmöten och konferenser där vi delar med oss av våra forskningsresultat. Läs mer >>

Konsulttjänster

VPdiagnose är en naturlig samarbetspartner vid underhållsarbete och kvalitetssäkring av oljefyllda system.
Vår styrka är kombinationen av kemisk kompetens med gedigen erfarenhet från verkligheten. Till skillnad från ett vanligt laboratorium tillhandahåller vi inte enbart resultat av kemiska analyser utan ger alltid full service och konsultation. Vi hjälper kunden att tolka vad resultaten betyder för det egna systemet samt ger råd om åtgärder som bör vidtas.

Som kund hos oss får du även tillgång till vår objektdatabas O3Lims som är ett verktyg som hjälper kunden att kvalitetssäkra underhållet av det egna systemet.
Den har utvecklats i nära samarbete med Bytewize AB och kan också användas som underhållssystem för de företag som vill ha enkla och fungerande underhållssystem.  Läs mer >>

Artiklar

bottom of page