top of page
Data bearbetning

Kundportal

Databas O3Lims
  • Logga in i databasen O3Lims
  • Beställ provtagnings-appen VP Order  Pro

Vår databas för kunder och deras objekt där man kan följa provtagningar och åtgärder över tid hittar du här. Redan befintliga kunder kan logga in och nya har möjligheter ansluta sina enheter i systemet för långsiktig översyn och förebyggande åtgärder. 

Med appen VP Order Pro kan man på plats vid transformatorn mata in de värden och data som databasen sedan behandlar.
  

QRkod skylt oljetapp
  • ALUpåsar & ALUflaskor

  • Provflaskor

Här beställer du det material som behövs inför provtagning av isoleroljor på plats, och även QR-koder för identifiering att fästas på de transformatorer som saknar sådana 
 

Provtagning film
  • Ladda ner Protokoll
  • Ladda ner/Skriv ut PDF-filer för Provtagning
  • Se Instruktionsfilm inför provtagning
  • Download Sampling Instructions

Väl på plats för provtagningen kan man behöva information och protokoll för mätnings-resultat och annan väsentlig info. 

Vi har också producerat en instruktionsfilm med allt som behöver göras på plats vid transformatorn där man även kan använda sig av appen VP Order Pro mm.

bottom of page