top of page

Provtagning

Rutiner & hjälpmedel  för en lyckad provtagning

1. Instruktionsfilm 

En väl genomförd provtagning av isoleroljan i en transformatorn är en förutsättning för att analysen i vårt labb ska ge bästa möjliga resultat. Som hjälpmedel har vi gjort en film som går igenom alla momenten för att ta prover på plats vid en transformator. 

2. Appen VP Order Pro 

Med hjälp av mobilappen VP Order Pro kan man direkt på plats föra in uppmätta mätvärden till databasen O3  Lims och även hämta information om transformatorns ID mm.

3. PDF-dokument

Vid manuell hantering av provtagning finns dels instruktioner på PDF-dokument (men inte lika omfattande som i filmen) och dessutom Provtagningsprotokoll för att fylla i mätvärden på plats. 

1. Film: Provtagning av isolerolja
i en transformator
Filmen visar följande viktiga moment:
  • Identifiering av Transformatorn med eller utan QR-koder.

  • Provtaging med ALUpåse eller ALUflaska.

  • Transformatorns mätvärden som ska registreras i VP Order Pro Appen/Databasen O3 Lims - eller på i förväg utskrivna protokoll.

  • Att mäta oljans fukthalt med hjälp av Vaisala mätinstrument.

Film Provtagning
VP Order Pro
2. Appen VP Order Pro

  • Appen är kopplad till databasen O3Lims vilket innebär att man kan mata in och hämta all form av data som lagts in i databasen om era objekt och även ta fram rapporter på mobiler och läsplattor.
    Se redogörelse för databasen O3Lims här

  • Spara in den tid som nu läggs ner på att manuellt notera och lägga in data om en anläggning .

  • Med vårt internetkopplade system kan man arbeta oavsett var man befinner sig. 

  • Presentera data med snygga och anpassningsbara rapporter.

För mer information om VP Order Pro Appen  eller rfrågan om en token kontakta:  laboratoriet@vpdiagnose.com

Bildspel VP Order Pro

Klicka på bilden för fullskärm

Ladda ner PDF
3. Ladda ner PDF dokument
Ladda ner Provtagningsprotokoll här
Ladda ner Instruktioner för
provtagning av
ALUpåse & ALUflaska här
bottom of page