top of page
Smörjolja m kugghjul

Smörj & Hydrauloljesystem

Oljans roll i ett Smörj & Hydrauloljesystem är
att minska friktionen och skydda systemet

Det betyder att den arbetar hårt. Beroende på system och typ av olja slits den olika fort och olika mycket. En sliten olja kan inte utföra sitt jobb på ett bra sätt vilket resulterar i att maskinen inte arbetar optimalt eller i värsta fall till och med havererar. Det är därför viktigt att du håller koll på din olja genom att regelbundet analysera den. På så sätt undviker du kostsamma, oplanerade stopp och onödiga haverier.

Vanliga problem i ett Smörj & Hydrauloljesystem:
 
 • Hög friktion, som ger förslitningar på metalldelar, vilket visar sig som metallrester i oljan.

 • Additiv i oljan som orsakar problem då de t ex fäller ut.

 • Yttre föroreningar som kommer in i oljan, t ex fukt, damm och andra partiklar.

 • Korrosion i maskinen, vilket ger en katalyserande effekt för andra nedbrytningsreaktioner i oljan.

 • Igensättning av filter.
   

De flesta problemen som uppkommer i ett Smörj & Hydrauloljesystem är orsakade av kedjereaktioner som kan spåras genom kemisk analys av oljan. Med information om oljan kan denna kedjereaktion stoppas i tid och därmed förhindra kostsamma haverier och driftstopp.

Vi kan även göra utredningar i efterhand för att komma fram till om oljan har orsakat ett problem.

 Vårt Analysutbud
Våra färdiga analyspaket för olika typer av Smörj & Hydrauloljesystem:
OBS:Tabellerna syns bäst på en datorskärm
Analyspaket

Lager >>

Turbin och generator >>

Hydral / Regler >>

Växel Stor >>

Växel Liten >>

Syfte

Försmutsning/förslitning – anger förslitning av maskindelar samt försmutsning från omgivning och maskindrift antioxidantskyddsnivå- livslängd

Djupare kunskap om hur oljan är och hur den förändrar sig

Detta är en “billig” variant av reglersystemanalysen och ger således endast basdata

Rapporterar förslitning av kuggväxel samt ger info om oljans innehåll av skyddande additiv för maskinen och oljan. Viskositeten står ofta för smörjningen i växlar och ingår därför naturligt i paketet.

Billighetsvariant av stora paketet

Ingående analyser
 • Gravimetrisk renhet

 • ICP

 • Fukthalt

 • Gravimetrisk renhet

 • ICP filter

 • ICP

 • Fukthalt

 • Syratal

 • Antioxidanter

 • pH

 • Olefinbindingar

 • FT-IR

 • Gravimetrisk renhet

 • ICP filter

 • ICP

 • fukthalt

 • syratal

 • pH

 • Gravimetrisk renhet

 • ICP filter

 • ICP

 • fukthalt

 • syratal

 • densitet

 • brytningsindex

 • kvalitativt additivhalt

 • viskositet med BROOKFIELD

 

 • Gravimetrisk renhet

 • ICP filter

 • ICP

 • densitet

 • brytningsindex.

bottom of page