top of page

Konsulttjänster

Ta hjälp av vår expertis!

Som verksamma inom den elektrokemiska branshen i över 30 år har vi samlat på oss gedigen kunskap och erfarenhet av de problem som kan uppstå i samband med isoleroljor och högspänningsteknologi.

Det innebär att vi har lärt oss identifiera stora och små brister i systemen och dess tllsyn, kunskaper vi gärna delar med oss av när ni står inför svårlösta och komplexa incidenter inom verksamhetsområdet. 

VPdiagnose är en naturlig samarbetspartner vid underhållsarbete och kvalitetssäkring av oljefyllda system. Vår styrka är kombinationen av kemisk kompetens med gedigen erfarenhet från verkligheten. Till skillnad från ett vanligt laboratorium tillhandahåller vi inte enbart resultat av kemiska analyser utan ger alltid full service och konsultation. Vi hjälper kunden att tolka vad resultaten betyder för det egna systemet samt ger råd om åtgärder som bör vidtas.
 

Kemiska analyser

Under årens lopp har VPdiagnose gått mot strömmen inom laboratorievärlden och utvecklat nya samt förfinat existerade metoder för att möjliggöra ännu säkrare och mer ingående tillståndstolkning av oljefyllda system.
 

Diagnostik & Databas O3Lims

Vårt laboratoriums breda praktiska erfarenhet från verkligheten, kombinerat med kemisk analyskompetens applicerad på förfinade och nyutvecklade analysmetoder gör att vi idag kan göra mycket djuplodande tillståndsbedömningar av bland annat transformatorer.

Som kund hos oss får du även tillgång till vår objektdatabas O3Lims som är ett verktyg som hjälper kunden att kvalitetssäkra underhållet av det egna systemet.Den har utvecklats i nära samarbete med Bytewize AB och kan också användas som underhållssystem för de företag som vill ha enkla och fungerande underhållssystem.                Läs mer >>

bottom of page