top of page
Tankning av bil

Bränslen

Som diagnostikföretag handlar provningen av bränslen om problemlösning

 

Det höga bränslepriset gör att många chansar och köper billigt bränsle utan att reflektera över varför just detta bränslet är billigt. Bedrägerierna i kölvattnet av höga priser ökar därmed.

 

Vår tillgång i dessa sammanhang är att vi vet vilka analyser som skall väljas för att redovisa orsaken till ett fel/problem. På så sätt får vi reda på exakt vad som krävs för att felet skall kunna åtgärdas.

VPdiagnose har de rätta resurserna och kunskapen att vara behjälplig med dessa och därmed kan kostnaderna reduceras både på kort och lång sikt.

OBS:Tabellerna syns bäst på en datorskärm

 Vårt Analysutbud
Analys                                                      Metod

Asfaltenhalt                                                                 ASTM D6560/IP143

Askhalt, 525º                                                               CSS-EN ISO 6245 mod.

Askhalt, 775º                                                               CSS-EN ISO/6245/ASTM D482

Asksmältpunkt

Bakterier/mögel                                                           Easicult

Bensenhalt                                                                  SS-EN 238

Brytningsindex                                                            SS-ISO 5661/ASTM D1218

BSW                                                                            SS155156/ASTM D1796

C H N (kol, väte, kväve)                                              ASTM D5291

C H N O (kol, väte, kväve, syre)

Densitet, areometer                                                    SIS 21411

Densitet, Pyknometer                                                  SS-EN ISO 3838

Destillation                                                                  SS-EN ISO 3405

Filtrerbarhet                                                                SS-EN 116

Flampunkt, Abel Pensky                                              SS155123

Flampunkt, Cleveland                                                 SS-ISO 2592

Flampunkt, Pensky Marten                                          SS-EN ISO 2719/ASTM D93A

Foto, dokumentation

Grumlingspunkt                                                           SS-EN 23015

Harts i mbn e. Oxidation                                             ASTM D873

Harts i motorbensin                                                     SS-ISO 6246

HFT acc.                                                                     SMS2696

HFT ex.                                                                       SMS2696

Kokstal, Ramsbottom                                                  SS-ISO 4262

Korrosion på koppar                                                   SS-ISO 2160

Korrosion på silver

Kvävehalt                                                                    Kjeldahl

Lägsta flyt                                                                   SS-ISO 3016

Oljehalt i mbn                                                             DIN 51784

Oxidationsstab. hos mbn                                            ASTM D525

Oxidationsstab. hos db                                               ASTM D2274

Oljehalt i fasta prover

Peroxidtal                                                                   ASTM D3703 mod

Provberedning

Rökpunkt                                                                    SS-ISO 3014

Sediment i EO                                                             SS-EN ISO 3735

Svavelhalt                                                                   ASTM D4294

Syratal, färgomslag                                                     SS-ISO 6618

Syratal, pot (TAN)                                                        SS-ISO 6619/ASTM D664

Turbinaskmetod                                                           SS155137

Vattenhalt, K Fischer                                                   SS-EN ISO 12937

Vattenhalt, Xylendestillation                                         SS-ISO 3733

Viskositet, under 20ºC

Viskositet vid 40ºC, Kinematisk                                    SS-ISO 3104

Viskositet vid 50ºC, Kinematisk                                    SS-ISO 3104

Viskositet vid 80ºC, Kinematisk                                    SS-ISO 3104

Viskositet vid 100ºC, Kinematisk                                  beräknat

Viskositet, övriga temp., KinematiskI                           SO 3104

Värmevärde, Beräknat                                                 SS155138

Värmevärde, Kalorimetriskt                                         ASTM D240

Xylenekvivalent                                                           SS155173

Ångtryck                                                                     SS-EN 12

bottom of page