top of page
Lab personal m provflaska

Analystjänster

Varför är det viktigt att kvalitetssäkraoljedrivna system med hjälp av oljeanalyser ? 

Genom att ha koll på isoler- eller smörjoljan ger du dina system de bästa förutsättningarna för att fungera optimalt. Det innebär minskat slitage på utrustningen och längre livslängd, vilket i sin tur reducerar risken för stillestånd med ökad produktivitet och minskade kostnader som följd.

Analyser av hög kvalité
Tillståndsrapport oljeanalys

Transformator-diagnostik

Syftet med transformatordiagnostik är att samla in relevanta data som kan tolkas och kvantifieras för att ni ska få en tydlig bild av transformatorns tillstånd.

Läs mer >>

Provrör m oljedroppar

Bränslen

Vi erbjuder 54  olika analysdata för bränslen
 

Läs mer >>

Oljedroppar på oljeyta

Standardanalyser

VPdiagnose har tagit fram ett antal analyspaket för Isoleroljor och Smörjoljor. Följ länken så ser du vilka analyspaket du kan välja mellan och vad de visar.

 


Läs mer >>

Oljesmörjt kugghjul

Smörjsystem

Oljans roll i ett smörjsystem är att minska friktionen och skydda systemet, det betyder att den arbetar hårt. Beroende på system och typ av olja slits den olika fort och olika mycket. 
Läs mer >>

Vi arbetar alltid i nära kontakt med våra kunder. Du får tydlig instruktion inför provtagningen, kan följa provet online och får slutligen en utförlig rapport av analysresultatet med, om det behövs, rekommendation om åtgärder.

Ladda ner vårt analysutbud här:

Vårt
analysutbud
bottom of page